Zarządzenia Rektora URK

 

Zarządzenie nr 150/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. - Określenia zakresu odpowiedzialności i harmonogramu prac Prorektorów Uczelni oraz Kanclerza w zakresie wdrażania w Uczelni zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce   


Zarządzenie nr 151/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. - powołania liderów dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie   

Zarządzenie nr 165/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. - nowelizacja Zarządzenia Rektora Nr 151/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania liderów dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie   

Koordynatorzy dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. UR - dyscyplina ekonomia i finanse
 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski - dyscyplina inżynieria mechaniczna
 3. dr hab. inż. Jacek Pijanowski, prof. UR - dyscyplina inżynieria lądowa i transport
 4. prof. dr hab. inż. Piotr Herbut - dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 5. prof. dr hab. Marek Ptak - dyscyplina matematyka
 6. prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek - dyscyplina nauki biologiczne
 7. prof. dr hab. inż. Jarosław Socha - dyscyplina nauki leśne
 8. dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. UR – dyscyplina technologia żywności i żywienia
 9. prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz - dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
 10. dr wet. Zbigniew Arent, prof. UR - dyscyplina weterynaria
 11. dr hab. inż. Piotr Micek, prof. UR - dyscyplina zootechnika i rybactwo
 12. dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR - dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

 


Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 15 luty 2019 r. - o obowiązku uzyskania przez nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących działalność naukową w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie międzynarodowego indywidualnego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID)   

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr inż Marcin Setlak